M Art Center logo

周长江

1950年     生于上海

1978年     毕业于上海戏剧学院美术系

华东师范大学教授,艺术学院院长

1984年     第六届全国美术作品展,北京

1987年      首届中国油画大展,北京

1988年      中国油画展,美国旧金山

1991年      现代中国美展,日本东京

1992年      第一届中国当代艺术资料文献展,美国

1993年      首届亚太地区当代艺术三年展,澳大利亚昆士兰

1994年      第二届中国油画大展,北京

1996年      首届上海美术双年展,上海

1997年      中国五千年文明艺术展,美国、西班牙

2001年     “形而上”2001上海抽象艺术展,上海

2002年     “世纪风骨”中国当代艺术50家展,北京

2003年     首届中国北京国际双年展,北京

“巴黎·北京”中国当代艺术展,法国巴黎