M Art Center logo

Joint Exhibition of Young Chinese Artists

Kan Yuan Jingsong Yang Xieda Wang Feng Han Chuyun Liu Zhiying Shi Qionger Jiang

Jun 25, 2009 ~ Jul 12

青年艺术家联展 M艺术空间