M Art Center logo

张可睿

1991年出生

2010-2014年 毕业于华东师范大学公共艺术专业

2014年至今 威尼斯美术学院绘画专业

 

展览

2016

“单向关怀”,四大空间 ,上海

“Bodies Cities Skin”,卡扎纳尔迪宫 ,威尼斯

 

2015

合作项目“L’intru(invanders)’Sockets Market Exchange”,RICH MIX ,伦敦

 

2014

“七日”,M 艺术空间 ,上海

“日晷”,芥菜籽空间 ,上海

“TO SH”,V Art Center ,上海

“社会冥想 — 四川好人”,9 ㎡美术馆 ,歌德开放空间 ,上海

 

2013

“借艺术 — 未知博物馆”,上海当代艺术博物馆 ,上海

“TO SH”,萨卢佐宫 ,都灵

 

2012

“再生与轮回2,罗马第一大学 ,罗马

“行星”,第十五届上海艺术博览会 ,上海