M Art Center logo

钟云舒

2008-1012  上海华东师范大学公共艺术专业

2012-2014  伦敦艺术大学纯美术专业

 

展览

2011     再生与轮回-纽约州立大学

2011     M50新锐展-上海M艺术空间

2012     再生与轮回2-上海外滩22号

2012     循环与再生3- 罗马Università degli Studi di Roma

2013     空间外部, 伦敦Wimbledon空间

2013     皇家美术学院夏季展2013-伦敦皇家美术学院

2013     线-伦敦地毯工厂

2013     致SH-都灵 Saluzzo Paesana宫

201 4    干扰-伦敦Crypt画廊

2014     艺术硕士毕业展-伦敦Wimbledon空间

2014     诗,写在白墙上-上海芥菜籽空间

2015     夜间的友谊-香港立木画廊